Templify Template Version 1.1 for WYSIWYG Web Builder 9 Change Log ------------- Version 1.1 Removed Author Credit from Site HTML Version1.0 Original ReleaseTemplify Template Version 1.1 for WYSIWYG Web Builder 9 Change Log ------------- Version 1.1 Removed Author Credit from Site HTML Version1.0 Original Release Licencjonowany Zarządca Nieruchomości Police
Firma świadczy usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami
wspólnot mieszkaniowych od 1997 roku, będąc pierwszym na terenie
Polic zarządcą niezależnym.
Działalność firmy jest zarejestrowana przez Burmistrza Gminy Police, i
wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 008742.

Firma posiada odpowiednie uprawnienia i kompetencje zawodowe,
potwierdzone licencją zarządcy nieruchomości, nadaną przez Prezesa
Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Zakres usług:

- Obsługa dostaw mediów
- Przeglądy techniczne
- Naprawa drobnych uszkodzeń
- Remonty kapitalne
- Utrzymanie czystości
- Ubezpieczenie nieruchomości
- Ewidencja zaliczek czynszowych


NR. LICENCJI 11561
Grażyna Marcinkowska
ul. Bukowa 9
72-010 Police
tel. Kom. 695-750-491
e-mail: zarzadcawm@interia.pl
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości "Grażyna Marcinkowska oferuje
swoje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami.